Α', Β', Γ'  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - Πρόγραμμα

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
• Θερινό Πρόγραμμα • Χειμερινό Πρόγραμμα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
Θετικές & Τεχνολογικές
• Θερινό Πρόγραμμα• Χειμερινό Πρόγραμμα
Υγείας & Ζωής
• Θερινό Πρόγραμμα• Χειμερινό Πρόγραμμα
Οικονομίας & Πληροφορικής
• Θερινό Πρόγραμμα• Χειμερινό Πρόγραμμα
Νομικές & Ανθρωπιστικές
• Θερινό Πρόγραμμα• Χειμερινό Πρόγραμμα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Θετικές & Τεχνολογικές
• Θερινό Πρόγραμμα• Χειμερινό Πρόγραμμα
Υγείας & Ζωής
• Θερινό Πρόγραμμα• Χειμερινό Πρόγραμμα
Οικονομίας & Πληροφορικής
• Θερινό Πρόγραμμα • Χειμερινό Πρόγραμμα
Νομικές & Ανθρωπιστικές
• Θερινό Πρόγραμμα• Χειμερινό Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Θετικές & Τεχνολογικές
• Χειμερινό Πρόγραμμα
Υγείας & Ζωής
• Χειμερινό Πρόγραμμα
Οικονομίας & Πληροφορικής
• Χειμερινό Πρόγραμμα
Νομικές & Ανθρωπιστικές
• Χειμερινό Πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΛ

Α' ΕΠΑΛ
• Θερινό Πρόγραμμα• Χειμερινό Πρόγραμμα

Β' ΕΠΑΛ
• Θερινό Πρόγραμμα • Χειμερινό Πρόγραμμα

Γ' ΕΠΑΛ
• Θερινό Πρόγραμμα• Χειμερινό Πρόγραμμα

Προγράμματα Σπουδών Λυκείου, Γυμνασίου, ΕΠΑΛ

 

Στα φροντιστήρια Πήγασος λειτουργούν Χειμερινά κα Θερινά εντατικά τμήματα προετοιμασίας για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, Λυκείου και ΕΠΑΛ. 

Τα Χειμερινά μαθήματα ξεκινούν από αρχές Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνονται μετά το πέρας των ενδοχσχολικών και Πανελλαδικών εξετάσεων.  

Τα θερινά μαθήματα προετοιμασίας του φροντιστηρίου ξεκινούν μετά το τέλος των ενδοσχολικών εξετάσεων και έχουν διάρκεια 6 εβδομάδες.

 

education program