ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 

Α΄, Β΄, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ol40.jpg

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα όλων των τάξεων του Γυμνασίου περιλαμβάνει:

  • 2 ώρες Μαθηματικά
  • 2 ώρες Γλώσσα
  • 2 ώρες Αρχαία
  • 1 ώρα Φυσική
  • 1 ώρα Χημεία

Κάθε μαθητής μπορεί να εξατομικεύσει το πρόγραμμα ανάλογα με τα μαθήματα που χρειάζεται υποστήριξη!