Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 5ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Έναρξη από αρχές  Σεπτεμβρίου

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Σπουδών

Μάθημα

ώρες

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΓΛΩΣΣΑ

2

AΛΓΕΒΡΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ

2

ΧΗΜΕΙΑ

2

Σύνολο

8

Διαγώνισμα

2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

2

ΑΡΧΑΙΑ

2

 Διαγώνισμα  2 ώρες, 27 διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια του έτους

Μελέτη  Μαθηματικά, Φυσική 4 ώρες