Β΄ ΕΠΑΛ

 

ΘΕΡΙΝΑ 5ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

Έναρξη θερινών τμημάτων αμέσως μετά το πέρας των Σχολικών εξετάσεων

Διάρκεια 5 Εβδομάδες

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Σπουδών

Μάθημα

ώρες

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΓΛΩΣΣΑ

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

4

 

 

Σύνολο

6

Διαγώνισμα  2 ώρες, 27 διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια του έτους