Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΕΣ - ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

ΘΕΡΙΝΑ 5ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ (1ο Επιστημονικό Πεδίο)

Έναρξη θερινών τμημάτων αμέσως μετά το πέρας των Σχολικών εξετάσεων

Διάρκεια 5 εβδομάδες

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Σπουδών

Μάθημα

ώρες

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΓΛΩΣΣΑ

2

ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟ

4

ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΣΤΟ

2

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

2

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

2

Σύνολο

12

Μαθήματα Επιλογής

2

ΑΛΓΕΒΡΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ

2

Διαγώνισμα  3 ώρες, 27 διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια του έτους