Γ΄ ΕΠΑΛ όλες οι ειδικότητες

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 5ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

Έναρξη Χειμερινών τμημάτων από Αρχές

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Σπουδών

Μάθημα

ώρες

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΓΛΩΣΣΑ

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

4

Σύνολο

7

Μαθήματα ειδικότητας (Λειτουργούν όλες οι ειδικότητες)

Α΄ Μάθημα ειδικότητας

2

Β΄ Μάθημα ειδικότητας

2

Διαγώνισμα  3 ώρες, 27 διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια του έτους

Μλέτη Μαθηματικά 2 ώρες