Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιστήμες Υγείας & Ζωής

 

ΘΕΡΙΝΑ 5ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ (3ο Επιστημονικό Πεδίο)

Έναρξη θερινών τμημάτων αμέσως μετά το πέρας των Σχολικών εξετάσεων

Διάρκεια 5 εβδομάδες

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Σπουδών

Μάθημα

ώρες

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΓΛΩΣΣΑ

3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

3

ΦΥΣΙΚΗ

6

ΧΗΜΕΙΑ

3

Σύνολο

15

Διαγώνισμα  3 ώρες, 27 διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια του έτους

Μελέτη  Φυσική 2 ώρες