Γ΄ ΕΠΑΛ όλες οι ειδικότητες

 

ΘΕΡΙΝΑ 5ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

Έναρξη θερινών τμημάτων αμέσως μετά το πέρας των Σχολικών εξετάσεων

Διάρκεια 5 Εβδομάδες

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Σπουδών

Μάθημα

ώρες

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΓΛΩΣΣΑ

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

6

Σύνολο

9

Μαθήματα ειδικότητας (Λειτουργούν όλες οι ειδικότητες)

Α΄ Μάθημα ειδικότητας

2

Β΄ Μάθημα ειδικότητας

2

Διαγώνισμα  3 ώρες, 27 διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια του έτους

Μλέτη Μαθηματικά 2 ώρες