Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Νομικές - Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΡΙΝΑ 5ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ (1ο Επιστημονικό Πεδίο)

Έναρξη θερινών τμημάτων αμέσως μετά το πέρας των Σχολικών εξετάσεων

Διάρκεια 6 εβδομάδες

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Σπουδών

Μάθημα

ώρες

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΓΛΩΣΣΑ

3

ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟ

4

ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΣΤΟ

2

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

1

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

1

ΙΣΤΟΡΙΑ

2

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

2

Σύνολο

15

Διαγώνισμα  3 ώρες, 27 διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια του έτους