Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιστήμες Υγείας & Ζωής

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΡΙΝΑ 5ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ (3ο Επιστημονικό Πεδίο)

Έναρξη θερινών τμημάτων αμέσως μετά το πέρας των Σχολικών εξετάσεων

Διάρκεια 6 εβδομάδες

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Σπουδών

Μάθημα

ώρες

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΓΛΩΣΣΑ

3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

3

ΦΥΣΙΚΗ

4

ΧΗΜΕΙΑ

3

Σύνολο

13

Διαγώνισμα  3 ώρες, 27 διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια του έτους