Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής

                                                                                  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΡΙΝΑ 5ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ (4ο Επιστημονικό Πεδίο)

Έναρξη θερινών τμημάτων αμέσως μετά το πέρας των Σχολικών εξετάσεων

Διάρκεια 5 εβδομάδες

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Σπουδών

Μάθημα

ώρες

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΓΛΩΣΣΑ

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

6

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

3

ΑΟΘ

3

Σύνολο

15

Διαγώνισμα  3 ώρες, 27 διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια του έτους

Μελέτη  Μαθηματικά 2 ώρες