Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

                                                                                 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

                                                                                 ΘΕΡΙΝΑ 5ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Έναρξη θερινών τμημάτων αμέσως μετά το πέρας των Σχολικών εξετάσεων

Διάρκεια 5 εβδομάδες

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Σπουδών

Μάθημα

ώρες

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  Προσανατολισμού

2

AΛΓΕΒΡΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ Γενικής Παιδείας

2

ΦΥΣΙΚΗ Προσανατολισμού

2

ΧΗΜΕΙΑ

2

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Σύνολο

 

ΑΡΧΑΙΑ (Μάθημα Επιλογής)

14

 

2

 Διαγώνισμα 2 ώρες, 27 διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια του έτους