Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΕΣ - ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

                                                                                   ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 5ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

Έναρξη από Αρχές Σεπτεμβρίου

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Σπουδών

Μάθημα

ώρες

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟ

2

ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΣΤΟ

1

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

1

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

1

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

2

ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1

Σύνολο

12

Διαγώνισμα 2 ώρες εβδομαδιαίως, 27 διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια του έτους