Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΕΣ - ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΘΕΡΙΝΑ 5ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

Έναρξη θερινών τμημάτων αμέσως μετά το πέρας των Σχολικών εξετάσεων

Διάρκεια 5 εβδομάδες

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Σπουδών

Μάθημα

ώρες

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΓΛΩΣΣΑ

2

ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟ

4

ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΣΤΟ

2

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

2

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

2

Σύνολο

12

Μαθήματα Επιλογής

2

ΑΛΓΕΒΡΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ

2

 Διαγώνισμα  3 ώρες, 27 διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια του έτους