Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΕΣ - ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

                                                                                    ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΡΙΝΑ 5ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

Έναρξη θερινών τμημάτων αμέσως μετά το πέρας των Σχολικών εξετάσεων

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Σπουδών

Μάθημα

ώρες

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟ

2

ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΣΤΟ

1

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

1

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

2

ΑΛΓΕΒΡΑ

2

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

2

ΣΥΝΟΛΟ

12

Διαγώνισμα  3 ώρες, 27 διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια του έτους