Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 5ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

Έναρξη χειμερινών τμημάτων από Αρχές Σεπτεμβρίου

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Σπουδών

Μάθημα

ώρες

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΓΛΩΣΣΑ

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

4

ΦΥΣΙΚΗ

4

ΧΗΜΕΙΑ

3

Σύνολο

14

Διαγώνισμα  3 ώρες, 27 διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια του έτους