Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΘΕΡΙΝΑ 5ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Έναρξη θερινών τμημάτων αμέσως μετά το πέρας των Σχολικών εξετάσεων

Διάρκεια 5 εβδομάδες

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Σπουδών

Μάθημα

ώρες

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΓΛΩΣΣΑ

2

AΛΓΕΒΡΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ

2

ΧΗΜΕΙΑ

2

Σύνολο

8

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

2

ΑΡΧΑΙΑ

2

Διαγώνισμα  2 ώρες, 27 διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια του έτους