Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΘΕΡΙΝΑ 5ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Έναρξη θερινών τμημάτων αμέσως μετά το πέρας των Σχολικών εξετάσεων

Διάρκεια 5 εβδομάδες

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Σπουδών

Μάθημα

ώρες

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΓΛΩΣΣΑ

2

AΛΓΕΒΡΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ

2

ΧΗΜΕΙΑ

2

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

2

ΑΡΧΑΙΑ

 2

Σύνολο

12

 

 

 Διαγώνισμα  2 ώρες, 27 διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια του έτους

Μελέτη  Μαθηματικά, Φυσική 4 ώρες