Α΄ ΕΠΑΛ

                                                                                    ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΡΙΝΑ 5ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

Έναρξη θερινών τμημάτων αμέσως μετά το πέρας των Σχολικών εξετάσεων

Διάρκεια 5 Εβδομάδες

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Σπουδών

Μάθημα

ώρες

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΓΛΩΣΣΑ

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ

2

 

 

Σύνολο

6

Διαγώνισμα  2 ώρες, 27 διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια του έτους